Regrutačné skupiny Ozbrojených síl Slovenskej republiky


Regrutačné skupiny sídlia v každom krajskom meste ako organizačná zložka Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš. Každá regrutačná skupina vybavuje žiadateľov podľa miesta trvalého bydliska v danom kraji. Každá regrutačná skupina zabezpečuje prvý kontakt s uchádzačmi o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.

Poslaním regrutačných skupín je informovanie verejnosti o úlohách a činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Medzi hlavné úlohy patrí propagácia ozbrojených síl na verejnosti, poskytovanie informácii o možnostiach profesionálnej služby vo vojenských útvaroch, poradenská činnosť pri voľbe vhodnej vojenskej profesie.

Adresy Regrutačných skupín Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky:

 

BRATISLAVA

 

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Bratislava 

Špitálska 22 
832 47 Bratislava

Phone - white 0960 317 755


e-mail: RSk.BA@mil.sk

 

 

 

ŽILINA


Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Žilina

Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Phone - white 0960 442 801
Phone - white 0960 442 802
Phone - white 0960 442 803

 

e-mail: RSk.ZA@mil.sk 

TRNAVA


Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Trnava

Jána Bottu 4
917 01 Trnava

 

Phone - white 0960 395 700 
Phone - white 0960 395 713

 

e-mail: RSk.TT@mil.sk   

BANSKÁ BYSTRICA


Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Banská Bystrica

Československej armády 7
974 01 Banská Bystrica

 

Korešpondenčná adresa:

 

PPS 700
ČSA 1182

962 31 Sliač

 

Phone - white 0960 412 147

Phone - white 0960 412 777
Phone - white 0960 412 779

 

e-mail: RSk.BB@mil.sk 

 

NITRA


Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Nitra

Novozámocká 1

949 01 Nitra

Phone - white 0960 372 401

Phone - white 0960 372 403

Phone - white 0960 372 400 

 

e-mail: RSk.NR@mil.sk

PREŠOV

 

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Prešov

Mukačevská 22

080 01 Prešov

Phone - white 0960 524 988
Phone - white 0960 524 996
Phone - white 0960 524 999

 

e-mail: RSk.PO@mil.sk   

 

TRENČÍN


Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Trenčín


Posádkový klub

Hviezdoslavova 16 
911 27 Trenčín

Phone - white 0960 333 880
Phone - white 0960 333 881
Phone - white 0960 333 882

 

e-mail: RSk.TN@mil.sk  

KOŠICE


Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Košice


Komenského 39/A
040 01 Košice

Phone - white 0960 515 777
Phone - white 0960 515 522 
Phone - white 0960 515 524

 

e-mail: RSk.KE@mil.sk 

 


Skočiť na menu