Regrutačná skupina Personálneho úradu OS SR - Bratislava


Regrutačné skupiny sídlia v každom krajskom meste ako organizačná zložka Personálneho úradu OS SR  Liptovský Mikuláš. Každá Regrutačná skupina Personálneho úradu OS SR vybavuje žiadateľov podľa miesta trvalého bydliska v danom kraji a zabezpečuje prvý kontakt s uchádzačmi o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.

 

Poslanie

 • informovanie verejnosti o úlohách a činnosti Ozbrojených síl SR

Hlavná úloha

 • propagácia Ozbrojených síl SR na verejnosti
 • poskytovanie informácii o možnostiach profesionálnej služby vo vojenských útvaroch
 • poradenská činnosť pri voľbe vhodnej vojenskej profesie   

 V rámci hlavných úloh zabezpečuje

 • zisťuje, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby v súlade so zákonom č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
 • informuje, kontaktuje a získava občanov pre profesionálnu službu v požadovaných počtoch, zručnostiach a kvalite podľa potrieb ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • plánuje, koordinuje a vykonáva propagačné a marketingové aktivity
 • pri vykonávaní aktivít na podporu personálneho doplňovania a na pozitívnu prezentáciu OS SR na verejnosti poskytuje informácie o štátnej službe profesionálneho vojaka
 • poskytuje pomoc každej kontaktovanej osobe pri získavaní potrebných informácií súvisiacich s prijatím, výkonom a skončením profesionálnej služby
 • zabezpečuje odbornú pomoc žiadateľovi počas získavania a zhromažďovania informácií až po jeho nástup do štátnej služby profesionálneho vojaka
 • zisťuje u kontaktovaných osôb a žiadateľov predbežný záujem o výkon štátnej služby na konkrétne funkcie a posádky podľa zaslaného zoznamu funkcií vo výberovom konaní
 • informuje občana, ktorý prejaví záujem o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl, o výberovom konaní, o podmienkach prijatia, výkonu a skončenia štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl a poskytuje mu odbornú pomoc pri príprave dokumentácie na výberové konanie
   

Kontakt a úradné hodiny:

 

vojenská linka

e-mail

Náčelník skupiny

0960 317 751

rsk.ba@mil.sk

Pomocník

0960 317 752

rsk.ba@mil.sk

Pomocník

0960 317 751

rsk.ba@mil.sk

Vedúci odborný referent - lekár

0960 317 750

rsk.ba@mil.sk

 

Pondelok

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Utorok

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Streda

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Štvrtok

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Piatok

07:15 - 12:00

-

 

Dostaneš sa k nám mestskou hromadnou dopravou:

 

na www.imhd.sk zadaj v pravom hornom rohu "iné mestá" mesto Bratislava

 

vyhľadaj zástavku "odkiaľ" – "kam" nasledovne:

 

zo železničnej stanice autobus X13

odkiaľ "Hlavná stanica" kam "ul. 29. augusta" zo zastávky prejdeš za roh budovy

  

z autobusovej stanice trolejbus 208

odkiaľ "Autobusová stanica" kam "Špitálska" zo zastávky prejdeš za roh budovy

 

  

Nájdeš nás aj na mape: google

 

 

Fotografie vchodu a priestorov:

 

 

BA1 BA2  BA3 BA4BA5 BA6BA7

Skočiť na menu