Preskocit navigáciu

Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21


Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21

Veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach, riaditeľ cvičenia Slovenský štít 20/21, vykonal 10. júna inšpekciu cvičiacich jednotiek v Centre výcviku Lešť. Išlo o tzv. „battlefield circulation“, čo znamená osobný dialóg a priame pozorovanie jednotiek v poli, za účelom získania aktuálnych informácii k priebehu cvičenia.

Ako prvé si veliteľ skontroloval jednotky komunikačných a informačných systémov. Príslušníci Základne nasaditeľných komunikačných a informačných systémov v Ružomberku, ktorí počas medzinárodného cvičenia SLOVENSKÝ ŠTÍT 2021 zabezpečujú cvičiacim nepretržité spojenie. V rámci svojej ukážky prezentovali využitie mobilného prostriedku komunikačného systému MOKYS – prevádzkareň MSU-1. Mobilný spojovací uzol MSU-1, ktorého hlavnou úlohou je pôsobiť ako centrálny uzol brigádnych a práporných miest velenia poskytuje technické prostriedky rádiového spojenia, hardware a software pre prácu veliteľstva, brigádnych a práporných miest velenia. Okrem toho majú účastníci na miestach velenia možnosť vymieňať si informácie s účastníkmi z iných miest velenia, stacionárnej komunikačnej, informačnej siete MO SR a spojeneckých operačných a taktických komunikačných sietí. V rámci ukážky bolo názorne prezentované využitie volania z rádiovej stanice veliteľa, prostredníctvom rádiových staníc v systéme MOKYS na konkrétny telefón používateľa na mieste velenia.

Počas návštevy na hlavnom mieste velenia 1.mb, predstavil veliteľ brigády brigádny generál Ivan Balog veliteľovi PS organizáciu a fungovanie taktického operačného  centra brigády a oboznámil ho so všeobecnou situáciou. Prostredníctvom náčelníka spravodajskej služby (G-2) ho zoznámil s postavením a pôsobením nepriateľských jednotiek v priestore operácie a následne náčelník taktického operačného centra ozrejmil aktuálnu situáciu vlastných jednotiek a ďalší plánovaný postup vedenia operácie.

Počas celého presunu bola pre veliteľa pozemných síl zabezpečená tzv. FP - „force protection“ (ochrana síl) v podaní príslušníkov 13.mechanizovaného práporu Levice. Ochrana síl zahŕňa všetky preventívne opatrenia na zníženie zraniteľnosti osôb, zariadení, výzbroje, techniky a činností pri akomkoľvek ohrození a za akejkoľvek situácie v záujme zachovania akcieschopnosti. Prispieva k úspechu misie.


Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21 Inšpekcia cvičiacich jednotiek počas cvičenia Slovenský štít 20/21

Autor: kpt. Eva DEMEŠOVÁ , Foto: kpt. Eva DEMEŠOVÁ, des. Tomáš SLIACKY - Dátum: 11.06.2021
Čítanosť: 1388
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share